Podpisanie umowy partnerskiej

  • 10 lutego 2011 / 19:49
  • (Komentarzy )

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu podpisano umowę partnerską pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja dla realizacji projektu p.n. „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.