Ulica Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chicago USA

  • 12 listopada 2010 / 0:42
  • (Komentarzy )

Dzięki staraniom Związku Podhalan w Północnej Ameryce, w Chicago, jednej z ulic nadano imię Prezydenta Lecha Aleksandra Kaczyńskiego. Zdjęcia: Sławomir Budzik.