Międzynarodowe Forum Górskie - organizatorzy

  • 24 września 2010 / 5:08
  • (Komentarzy )

Forum to okazja do wymiany doświadczeń i poglądów z przedstawicielami krajów, które mają lepszą infrastrukturę i ofertę turystyczną niż Polska. Jak zapewniają organizatorzy spotkania możemy się wiele nauczyć od kolegów z Europy.