I Światowy Zjazd Orawian - spotkanie przedstawicieli miast

  • 23 lipca 2012 / 3:38
  • (Komentarzy )

I Światowy Zjazd Orawian. W Jabłonce spotkali się przedstawiciele miast i gmin partnerskich gminy Jabłonka.