Ewa Czamańska zaprasza - Jacek Paluch

  • 15 maja 2012 / 20:35
  • (Komentarzy )

Jacek Paluch wystawia swoje prace w Krakowie, Warszawie i za granicą. Tym razem wystawa miała miejsce w Zakopanem. Ewa Czamańska zaprosiła artystę do programu, aby malarz opowiedział o swojej twórczości.