Święto patrona Gimnazjum nr 1. Tadeusza Kościuszki

  • 30 marca 2012 / 10:39
  • (Komentarzy )

Uczniowie Gimnazjum nr 1. upamiętnili osobę Tadeusza Kościuszki, przygotowując inscenizację teatralną, przybliżającą postać patrona nowotarskiej szkoły.