Rozmowy przy kawie - Marek Wierzba

  • 20 lutego 2012 / 7:53
  • (Komentarzy )
wierzba2002

O przyszłości Solidarnej Polski, Rozmowa przy kawie z Panem Markiem Wierzbą - radnym wojewódzkim i dyrektorem nowotarskiego szpitala.