Orawski opłatek 2011 - część 1.

  • 22 grudnia 2011 / 14:41
  • (Komentarzy )

Relacja ze spotkania opłatkowego gminy Jabłonka. Życzenia mieszkańcom Orawy, przybyłym do Orawskiego Centrum Kultury, złożył osobiście Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Szkodoń.