V Jarmark Krościeński

  • 21 lipca 2011 / 9:10
  • (Komentarzy )

W amfiteatrze "Pod Wierzbą" było dużo dobrej muzyki i humoru. W ramach V Jarmarku Krościeńskiego zaprezentowali się także pienińscy artyści.