Szkolenie lawinowe.

  • 4 kwietnia 2011 / 9:52
  • (Komentarzy )

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewodników Górskich - LIDER wspólnie z kolegami ze Słowacji zorganizowało szkolenie lawinowe dla swoich członków. Szkolenie przeprowadzono 26 marca 2011r w Dolinie Staroleśnej na Słowacji.