Problemy z uzależnieniami - gdzie szukać pomocy?

  • 13 czerwca 2010 / 11:02
  • (Komentarzy )

Rozmowa z Panem Markiem Zygadło - osobą pracującą w Gminnym Ośrodku Konsultacyjnym, zajmującym się problemami uzależnień.