Jubileusz 500-lecia Parafii w Ostrowsku - misje

  • 27 września 2013 / 23:05
  • (Komentarzy )

W Ostrowsku misje święte zakończono zawierzeniem parafii św. Michałowi Archaniołowi oraz poświęceniem krzyża misyjnego. 

Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marian Papiernik - salwatorianin.