Jubileusz ks. prałata Łukaszczyka

  • 5 sierpnia 2013 / 23:20
  • (Komentarzy )

Ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk obchodził swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Uroczystości zbiegły się z odpustem w parafii św. Anny, gdzie ksiądz jubilat pełni swoją posługę kapłańską. Zasłużony dla kościoła oraz miasta, podziękował w swoim przemówieniu za okazaną pomoc jak również zwrócił uwagę na trudności bycia kapłanem w minionych latach.