PPG: W upale i spiekocie dnia idą dzielnie ku Matce

  • 1 sierpnia 2013 / 18:41
  • (Komentarzy )

Tegoroczna pielgrzymka Górali przebiegała w wyjątkowych upałach. Mimo zmęczenia, przegrzania i słabości pątnicy idą z radością na jasną Górę.