XXX Piesza Pielgrzymka Kaszubska

  • 22 sierpnia 2011 / 9:30
  • (Komentarzy )

XXX Piesza Pielgrzymka Kaszubska. Z Helu na Jasną Górę i dalej do Lewoczy (Słowacja) przez Ludźmierz i Zakopane - 1040 km.

Więcej informacji o pielgrzymce na stronie www.1040.pl