XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Zakończenie.

  • 1 sierpnia 2011 / 22:19
  • (Komentarzy )

XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę - doszliśmy!