XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Dzień 8.

  • 30 lipca 2011 / 21:22
  • (Komentarzy )

XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę - dzień 8. W Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Polskich Rodzin.