XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Dzień 7.

  • 29 lipca 2011 / 20:22
  • (Komentarzy )

XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę - dzień 7.