XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Dzień 2.

  • 24 lipca 2011 / 21:46
  • (Komentarzy )

XXX Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę - dzień 2. Na pielgrzymkowy szlak wyruszyły grupy z Orawy i Rabki.