Radny Filipowicz o Biurze Promocji

  • 23 stycznia 2015 / 18:17
  • (Komentarzy )

Zdaniem radnego Biuro Promocji Zakopanego organizuje zbyt mało imprez jak na tak duży budżet.