XXX Spiskie Zwyki

  • 17 lutego 2020 / 16:09
  • (Komentarzy )

Spiskie Zwyki doczekały się jubileuszowej XXX edycji. Również w tym roku nie zabrakło rodzinnej atmosfery, ale przede wszystkim barwnego spiskiego folkloru.