V Kongres Kultury Regionów

  • 21 października 2019 / 12:51
  • (Komentarzy )
V Kongres Kultury Regionów organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ przy współpracy z Małopolską już za nami. W trakcie Kongresu zostały między innymi wręczone Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej dla: Elżbiety Citak z Kamienicy, Bożeny Gierczyk z Zasadnego, Beaty Grzegorzek z Rożnowa, Czesławy i Stanisława Sobczyków z Ratułowa, Elżbiety Sroka ze Starego Sącza, Leszka Szewczyk z Łopusznej, Marii Wnęk z Krempach.
Zapraszamy na krótkie podsumowanie tego wydarzenia.