Anioł czy diabeł?

  • 31 maja 2018 / 15:15
  • (Komentarzy )

Wczoraj uczniowie Szkoły Podstawowej w Zębie, stanowiący o niedawno powstałej grupie teatralnej, dali popis scenicznych umiejętności i odpowiedzieli na pytanie, kto jest prawdziwym twórcą szkoły w Zębie.