Wojenne braterstwo...

  • 29 stycznia 2018 / 13:59
  • (Komentarzy )

Podczas I Wojny Światowej żołnierze wyszli z okopów i pokazali, że są braćmi... Różnił ich tylko narodowy przywódca wydający rozkazy. Studenci filologii angielskiej z PPWSZ pokazali w teatralnym spektaklu bezsens wojennej przemocy...