V POSIADY TEATRALNE NA ORAWIE

  • 6 marca 2017 / 19:46
  • (Komentarzy )

W tegorocznej edycji udział wzięło piętnaście grup  z ośmiu powiatów woj. małopolskiego.
W jury zasiedli:

    Maria BRYLAK-ZAŁUSKA – etnograf
    Jerzy HOJDA – aktor, reżyser, scenarzysta
    Andrzej RÓG – aktor, reżyser, scenarzysta

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 osób), z 8 powiatów woj. małopolskiego (po 1 z pow. krakowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, 2 z pow. chrzanowskiego, 3 z pow. limanowskiego, 5 z pow. nowotarskiego) postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na Orawie oraz nagrodę pieniężną w kwocie 3 000 zł i pamiątkowy dyplom

    Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki (pow. nowotarski) za spektakl W KARCMIE U STRAUSSKI w reż. Roberta Kowalczyka

    W KATEGORII - sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych

dwa równorzędne I miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 2 000 zł i pamiątkowe dyplomy

    Teatrowi Ludowemu TRADYCJA z Okleśnej (pow. chrzanowski) za spektakl MOJE RZEŹBY OŻYŁY w reż. Marcina  Kobierskiego
    Góralskiemu Zespołowi ZORNICA z Zakopanego (pow. tatrzański) za spektakl HANUSINE ZŁOTE KIERPCE w reż. Szymona Bafii

II miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 500 zł i pamiątkowy dyplom

    Zespołowi Regionalnemu ZIELONY JAWOR z Krempach (pow. nowotarski) za spektakl HARTAZEL NA BABE w reż. Marii Wnęk

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie  1 200 zł i pamiątkowy dyplom

    Gminnemu Zespołowi Regionalnemu WATRA z Czarnego Dunajca (pow. nowotarski) za spektakl MŁODY LAS w reż. Czesławy i Stanisława Sobczyków

trzy wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy

    Zespołowi Regionalnemu WILKOWICANIE z Wilkowiska (pow. limanowski) za spektakl W JAŚKOWY STODOLE w reż. Joanny Łyszczarz
    Grupie Teatralnej ZAWODOWCY z Bachledówki (pow. nowotarski) ODMIENIONO BABA na podst. gawędy A. F. Skupnia w reż. Marii Michalik
    Grupie Teatralnej MARUSYNIANKI z Maruszyny (pow. nowotarski) za spektakl BIZNESIK U TERESKI w reż. członków zespołu

Pamiątkowy dyplom za udział otrzymuje:

    Teatr BO MY TO MY z Limanowej (pow. limanowski) za spektakl RODZI SIĘ DZIECUSIO… w reż. Balbiny Judki


W KATEGORII - inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej)

I miejsca nie przyznano

dwa równorzędne II miejsca oraz nagrody pieniężne w kwocie po 1 500 zł i pamiątkowe dyplomy

    Grupie Teatralnej AD-HOC z Żabna (pow. tarnowski) za spektakl SZUM NA GÓRZE w reż. Elżbiety Kijowskiej
    Kołu Teatralnemu STASZIC z Chrzanowa (pow. chrzanowski) za spektakl CHŁOPI w reż. Marcina Kobierskiego

III miejsce oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1 200 zł i pamiątkowy dyplom

    Grupie Teatralnej BERECIK z Łącka (pow. nowosądecki) za spektakl KRÓL WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA w reż. Bernadetty Wąchały-Gawełek

Wyróżnienie oraz pamiątkowy dyplom

    Teatrowi PO LATACH ze Świątnik Górnych (pow. krakowski) za spektakl JAK SIĘ NIE MA CO SIĘ LUBI… w reż. Natalii Wojtali

Pamiątkowe dyplomy za udział otrzymują:

    Grupa ĆWILIN-WIGOR z Dobrej (pow. limanowski) za spektakl OŻENIMY KUBĘ w reż. Balbina Judka
    Amatorski Zespół Teatralny z Wiśniowej (pow. myślenicki) za spektakl PRÓBA GENERALNA w reż. Joanny Juras