Obchody Dnia Niepodległości: Andrzej Kawecki

  • 23 listopada 2010 / 1:09
  • (Komentarzy )

Dyrektor Biura Promocji Zakopanego o obchodach Dnia Niepodległości w Zakopanem.