Tradycja Kołem się Toczy - KGW Kościelisko

  • 25 grudnia 2019 / 9:46
  • (Komentarzy )

Tradycja Kołem się Toczy - projekt Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza - Koło Gospodyń Wiejskich z Kościeliska czyli kalendarz AD. 2020 "Downe Casy"